Strategy Analysis International

Tämä on tarinamme

 

1982

William H. Frostja D. Brian Webber perustavat Strategy Analysis Internationalin (SAI). Bill Frost toimii Pariisista käsin ja Brian Webber johtaa Pohjois-Amerikan toimistoa Montrealissa. SAI:n ideana oli hyödyntää kummankin kansainvälistä kokemusta ja välittää sitä eteenpäin. Kansainvälistyminen oli silloin ja on yhä SAI:n päätehtävä. Tavoitteena oli avustaa yrityksiä ja instituutioita heidän kansainvälistymisprosessissaan.

1985

SAI Consulting GmbH Düsselrodfissa perustetaan Jörg Wöhlerin toimesta jotta SAI voisi paremmin palvella asiakkaitaan Euroopan suurimmilla markkinoilla.

1989

SAI on kasvanut pienestä postilaatikkotoimistosta Hong Kongissa yritykseksi joka työllistää paikallisia konsultteja ja on nimittänyt Jeremy Wallerin johtamaan toimintaa Hong Kongissa. Täällä päätoimintaa oli hankinnat eurooppalaisille asiakkaille sekä edustaa Eurooppalaista aluetta (Curaçao) investointien etsimiseksi Kaakkois-Aasiassa.

1992

Klaus Arni perustaa SAI Finland Oy:n. Perustana tälle oli yhä useamman SAI:n asiakkaan suomalaisuus sekä EBRD:n (Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki) rahoittama projekti selvittää uusia investointi mahdollisuuksia sotilaallisteollisille yrityksille Pietarista.

1993

SAI Finland laatii yhteishankkeen Pietarissa yhdessä vastaperustetun pörssin kanssa. Yli 20 henkilöä palkataan.

1996

Eurooppalaisten call centereiden ja CRM:n (asiakkuudenhallinta) kasvu. SAI kehittää taitojaan tällä alalla ja soveltaa oppimaansa omaan toimintaansa. Osasyynä tähän on Invest in Swedenin SAI:lle antama projekti asemoida Ruotsia kansainvälisesti investointikohteena call centereille.

1999 – 2001

SAI voittaa useita Pariisin maakuntaliiton tarjouspyyntöjä pk-yritysten vienninkehittämisessä Pohjois-Amerikkaan. Tästä alkaa SAI:n Multi-Client -ohjelmien tarjoaminen hallinnollisille järjestöille useissa eri maissa. SAI alkaa panostaa pk-yrityksiin ja heidän erityisiin ongelmiinsa.

2000

Onnistuneiden pienten saarivaltioiden (Hong Kong, Curaçao, Trinidad & Tobaco) investoinnin edistämisprojektien ansioista SAI valitaan kehittämään markkinointi ja viestintä strategian Madeiran vapaakauppa-alueelle ja samalla nimetään International Business Centre of Madeiran, yhden Portugalin itsehallintoalueen, viralliseksi edustajaksi Ranskassa ja Luxembourgissa.

2003

Aiempien benchmarking-projektiensa pohjalta yhteistyössä Maailman kauppajärjestön (WTO) ja Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehitysjärjestön (UNCTAD) Genevestä kanssa SAI kehittää strategisen mallin pk-yrityksille kehitysmaista. Myöhemmin SAI saa projekteja pk-yritysten kapasiteetin kasvattamiseen Keski-Aasiassa ja Ugandassa.

2006 – 2009

SAI ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laativat yhteistyössä Multi-Client -ohjelman – TäVi – lappilaisten pk-yritysten kansainvälistämiseksi. Laadimme vientivalmiustyökalun heidän kansainvälisen potentiaalinsa selvittämiseksi. Tätä työkalua testataan Lapissa 200 yrityksellä. Fred Granberg liittyy SAI Finlandiin vanhempana konsulttina.

2010

SAI kehittää pk-toimintaansa ja sisällyttää virtuaalitoimiston ja systemaattisen pitkäkestoisen lähestymistavan markkinoille joissa se operoi. Valtaosa SAI:n asiakkaista on pohjoismaisia yrityksiä. Petteri Hilska palkataan kehittämään markkinointia Suomessa. SAI solmii sopimuksen merkittävän puolustusurakoitsijan kanssa etsiäkseen pohjoismaisia hi-tech yrityksiä jotka voisivat auttaa urakoitsijaa täyttämään vastakauppavaatimuksensa kohdemaissa.

2011

SAI Shanghai ja SAI Stockholm perustetaan. SAI Shanghai perustetaan koska fokus on siirtynyt Hong Kongista Shanghaihin Kiinan ulkomaankaupan suhteen. SAI Sweden taas perustetaan koska Ruotsi on pysynyt tärkeänä markkina-alueena suomalaisille ja ranskalaisille asiakkaillemme.