Strategy Analysis International

Eurooppa

Eurooppa on yksi SAI:n pää kohdealueista. Vaikkakin SAI:n paikallinen läsnäolo joissakin maissa heijastelee asiakasfokustamme, osallistumme siitä huolimatta projekteihin jotka kattavat koko Euroopan. Valtaosa liiketoiminnastamme käsittää Ranskan tarjoamista uusille tulijoille sekä muiden markkinoiden myymistä ranskalaisille. Olemme avustaneet ranskalaisia yrityksiä, niin pieniä kuin suuria ja lähestulkoon kaikilta Ranskan B2B kentän toimialoilta, kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä. Ranskalaisten institutionaalisten asiakkaidemme joukosta voimme luetella useita joiden kanssa olemme tehneet töitä investointien etsimisessä sekä pk-yritysten viennin kehittämisen kanssa.

Saksa on Euroopan suurin markkina-alue ja SAI:lla on ollut toimisto Saksassa jo yli 20 vuotta. Fokuksemme Saksassa on ollut kehittää kumppanuussuhteita ulkomaalaisille elintarviketeollisuuden, vähittäiskaupan ja prosessitekniikan yrityksille. Lisäksi olemme aktiivisia saksalaisen uusiutuvan energian kanssa, erityisesti aurinkoenergian, jossa saksalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä.

Pohjoismaiset yritykset, erityisesti suomalaiset, ovat meille merkittävä liiketoiminnan lähde. Nämä, usein korkean teknologian, yritykset pyrkivät laajentumaan kotimarkkinoidensa ulkopuolelle. Olemme työskennelleet intensiivisesti pohjoismaisten instituutioiden, alueellisen kehitysyksikköjen ja vienninedistämisorganisaatioiden kanssa käytännönläheisten pk-yrityksille suunnattujen kansainvälistymisohjelmien parissa, sekä investointiorganisaatioiden kanssa benchmarkkauksen ja aktiivisen investointien etsinnän parissa.

Pohjois-Amerikka

Tehtävämme Pohjois-Amerikassa on kaksijakoinen: avustamme eurooppalaisia ja aasialaisia asiakkaitamme kehittämään heidän liiketoimintaansa Pohjois-Amerikassa itäisen Kanadan kautta sekä kehitämme amerikkalaisten kumppaniemme kanssa innovatiivisia konsepteja markkinasegmentointiin.

On monta hyvää syytä miksi lähestyä USA:ta Kanadan kautta. Aiemmissa projekteissamme olemme etsineet kumppaneita raaka-aineteollisuusyrityksille ja “halvempaa mutta parempaa”-aasialaisille tekstiiliyrityksille sekä laajalle skaalalle eurooppalaisia korkean ja keskitason teknologian yrityksiä.

Isompien yritysten kanssa olemme onnistuneet kanadalaisissa yritysostoissa, perustamaan maakohtaisia toimistoja, pk-ohjelmissa sekä ei-perinteisten tuontitavaroiden kanssa. Jälkimmäiset ovat käsittäneet vaate- ja elintarviketuotteille vähittäiskaupan ja jälleenmyyntikanavien luomista.

Lisäksi olemme avustaneet pohjoisamerikkalaisia yrityksiä liiketoimintamahdollisuuksien etsimisessä Euroopasta. Nämä projektit ovat olleet sekä raaka-aineisiin (metsätalous ja kaivostoiminta) että palveluihin (ohjelmistot ja internet) liittyviä.

Our business areas

Aasia

SAI tunnisti Aasian tärkeyden kaupan ja pääoman suhteen jo perustamisensa aikoihin noin 30 vuotta sitten perustamalla SAI Hong Kongin. Vuosien aikana Aasian merkitys eurooppalaisille ja amerikkalaisille yrityksille on vain kasvanut ja vuonna 2011 SAI Shanghai perustettiin jotta voisimme paremmin palvella asiakkaitamme Euroopassa ja Kiinassa.

Olemme etsineet investointikohteita eurooppalaisille palveluyrityksille. Hankinnat aasialaisilta tuottajilta ovat olleet pääosassa näissä projekteissa (erityisesti kone- ja elektroniikka-aloilla). Lisäksi olemme etsineet aasialaisia sijoittajia, jotka olisivat kiinnostuneita Euroopasta.

Olemme myös tuoneet aasialaisia asiakkaitamme eurooppalaisille markkinoille tuotantosopimusten ja yritysostojen kautta. Eniten olemme työskennelleet lääkkeiden ja kiinteistöjen kanssa.